O nas

Nasza firma istnieje od 2012 roku i dysponuje dużym zespołem projektantów wielu branży, tj.
- architektami
- konstruktorami
- projektantami instalacji sanitarnych
- projektantami instalacji elektrycznych
- geologami
- geodetami

Nasze możliwości

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Podstawową ofertą naszej pracowni są projekty architektoniczno- budowlane które stanowią podstawowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Projekty te są zestawami rysunków i dokumentów ukazujących ideę wykonania obiektu budowlanego.

Podstawowym elementem projektu są rysunki architektoniczne, ukazujące kształt i wielkość budynku, jego umieszczenie na działce budowlanej, układ pomieszczeń w jego wnętrzu, rodzaj użytych materiałów itp. W późniejszych fazach projektu wykonywane są rysunki i obliczenia konstrukcyjne, ukazujące rodzaj konstrukcji budynku i jej elementy, oraz rysunki instalacyjne, przedstawiające rodzaj i rozmieszczenie instalacji: wodnych, elektrycznych, teletechnicznych kanalizacyjnych itp. Projekt zawiera też opis techniczny, który przedstawia idee projektu w formie pisemnej oraz rysunki szczegółów budowlanych (detale).


Zazwyczaj projektowanie budynku dzieli na następujące fazy:

  • projekt wstępny (koncepcyjny) – wizualizacja projektowanego obiektu, zestaw rysunków architektonicznych o niewielkim stopniu uszczegółowienia służący do przedstawienia idei budynku zainteresowanym stronom i jego wstępnej akceptacji. Projekt koncepcyjny zawiera zwyklerzuty, elewacje i plan usytuowania budynku na działce.
  • projekt budowlany – jest to rozszerzony projekt, zawierający szczegóły rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych i materiałowych. Projekt budowlany przedstawia sposób i technologię, w jakiej budynek ma powstać. Projekt w tej fazie przedstawiany jest urzędom państwowym oraz innym uprawnionym osobom i instytucjom w celu uzyskania zezwolenia na budowę. Zawiera rzuty, elewacje i przekroje budynku i o większą ilość detali, co umożliwia zrozumienie sposobu powstania budynku i ocenę prawidłowości przyjętych rozwiązań.
KIEROWNICTWO BUDOWY

Obowiązek objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę o odpowiednich uprawnieniach do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w określonym zakresie i specjalności, spoczywa na inwestorze. Inwestor powierza funkcję kierownika budowy osobie o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Obowiązkiem kierownika budowy jest prowadzenie dziennika budowy inwestor może zlecić realizację robót budowlanych wykonawcy, który zatrudnia kierownika budowy, a inwestor jedynie akceptuje daną osobę na tym stanowisku.

PROJEKTY KONSTRUKCYJNE

Projekty elementów budowli wykonany pod względem zasad fizyki i ekonomii poprzedzone obliczeniami statycznymi (obliczeniami konstrukcji). Najważniejsze elementy konstrukcyjne budynku to: fundamenty, stropy, sklepienia, podciągi, słupy, płyty, więźby dachowe, ściany nośne, nadproża itp. Oprócz konstrukcji podstawowych, w budynkach występują także konstrukcje drugoplanowe, czyli: ściany działowe, schody, posadzki, pokrycie dachów oraz konstrukcje uzupełniające, czyli: drzwi, okna, instalacje (wody, kanalizacji, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, gazu, elektryczne, teletechniczne itp.).

PROJEKTY INDYWIDUALNE

Projekty wykonywane pod indywidualne zamówienie inwestora. Projekty wykonywane są od podstaw w oparciu o projekt koncepcyjny (wizualizację) zatwierdzony przez klienta. Projekt indywidualny jest dedykowany i jedyny w swoim rodzaju gdyż jest wykonywany pod kątem osobistych przemyśleń i uwag inwestora. Jest to przelanie Państwa myśli na papier za pośrednictwem wyspecjalizowanych projektantów.

ADAPTACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH

Zakupiony samodzielnie przez Inwestora projekt tak naprawdę nie jest projektem dzięki któremu jesteśmy w stanie uzyskać pozwolenie na budowę. W rozumieniu Prawa Budowlanego projektem stanie się dopiero po adaptacji przez architekta i inżynierów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane (konstruktora, architekta oraz branżystów instalacji sanitarnych oraz elektrycznych). Projektant adaptujący bierze za projekt pełną odpowiedzialność.

Przed zakupem projektu zalecamy kontakt z NASZĄ PRACOWNIĄ w celu sprawdzenia czy wybrany projekt domu z mieści się na działkę inwestora zoraz czy zostaną zachowane wszelkie niezbędne parametry zgodne z zapisami prawa lokalnego oraz warunków technicznych. (Warunki Zabudowy lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego).

PROWADZENIE SPRAW FORMALNO PRAWNYCH

Zapewniamy kompleksową obsługę dotyczącą załatwiania wszystkich formalności podczas wykonywania opracowań projektowych w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę i nie tylko. Od chwili rozpoczęcia z nami współpracy nie trzeba martwić się o sprawy formalno-prawne związane z załatwieniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

WIZUALIZACJE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

Jeśli zdecydują się Państwo na projekt indywidualny to przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych przedstawimy wam jegokoncepcję, tzn. pokażemy wygląd zewnętrzny i wewnętrzny projektowanego obiektu. Państwa wizja zostanie przeniesiona w wirtualny świat grafiki 3D dzięki temu będzie można wirtualnie wejść do projektowanego budynku jeszcze przed jego wybudowaniem i na tym etapie dokonywać wszystkich niezbędnych zmian aby projekt spełnił w 100% wasze oczekiwania. Po zatwierdzeniu koncepcji przystępujemy do etapu projektowania.

BADANIA GEOTECHNICZNE

Badania geotechniczne gruntu mają na celu ustalenia warunków gruntowo – wodnych podłoża terenu pod przyszła inwestycję. Informują inwestora o nośności gruntów i pomagają podjąć decyzje o wyborze odpowiednich fundamentów. Na podstawie badań geotechnicznych projektant (uprawniony w zakresie konstrukcji) wydaje opinię geotechniczną, która jest niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

GENERALNE WYKONAWSTWO BUDOWLANE

Generalny wykonawca to z jednej strony wygoda ponieważ powierzasz mu budowę swojego domu a z drugiej strony oszczędność czasu i pieniędzy ponieważ korzystasz z przywilejów jakie przysługują firmą budowlanym, tj. większe rabaty na materiały budowlane, oszczędność czasu, nerwów podczas organizacji procesu inwestycyjnego. Podczas realizacji projektu, nadzoru i budowy przez jedną jednostkę projektowo/wykonawczą masz pewność, że Twoja inwestycja będzie dopilnowana pod każdym względem a Ty będziesz miał wygodę kontaktu tylko z jedną lub dwoma osobami będącymi specjalistami w dziedzinie budownictwa. Od teraz budowa staje się przyjemnością a Ty tylko doglądasz przebieg procesu inwestycyjnego.

Zespół naszych projektantów

Zgrany i kompetentny zespół to podstawa sukcesu każdej firmy. Również naszym atutem są ludzie, którzy sprawili – i wciąż sprawiają – że klienci chętnie do nas przychodzą i zostają z nami na długo.

mgr inż. budownictwa właściciel Piotr Kowalczyk

mgr inż. budownictwa
właściciel

Piotr Kowalczyk

mgr inż. budownictwa

właściciel

mgr inż. arch. Marta Knittel

mgr inż. arch.

Marta Knittel

mgr inż. arch.

inż. budownictwa Angelika Gajewsk-Bąk

inż. budownictwa

Angelika Gajewska–Bąk

inż. budownictwa

mgr inż. arch. Magdalena Petronecka

mgr inż. arch.

Magdalena Petronecka

mgr inż. arch.

mgr inż. arch. Wojciech Stachowiak

mgr inż. arch.

Wojciech Stachowiak

mgr inż. arch.

inż. arch. Michał Kuszaj

inż. arch.

Michał Kuszaj

inż. arch.

nasz zespół